Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Tuan PhamMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 76 Deviations 2,647 Comments 9,258 Pageviews
×

Newest Deviations

Icons - Wallpaper - Coloring PSD - CoverZing - CoverFB - Sign :)
Alll - Design - By - Me :)

Activity


Xin chàooooo
phải nói là lâu lắm lắm lắm lắm luôn rồi mới quay lại chốn này :v
ngồi đọc lại mấy cái journals mà thấy trẻ trâu vc :v
bây giờ cũng là hs lớp 11 rồi, mà trình design chắc thua bé lớp 8 cmnr =)))

sau này có nhiều việc cũng cần design, mà hầu như chưa lần nào thấy ổn với tác phẩm của mình vì tệ quá :)) chắc k hợp vs design :))

3h am. haizzzz
trời ở Vinh lạnhhhhhhh

sắp năm mới rồi
còn ai online nữa không nhở :))
nhớ thời tung hoành khắp Da, trông ngóng từng noti, từng comt của các chế :))

goodbye :3
happy new year :))

deviantID

lapep999's Profile Picture
lapep999
Tuan Pham
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

:iconvietnamgfx: :iconvn-fancreation: :icondg-house: :iconvietnam-designer:

Comments


Add a Comment:
 
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 2, 2015  Student Digital Artist
Happy Birthday  m nha Airborne Airborne Airborne 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jan 29, 2016  Student Interface Designer
cám ơn <3
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Jun 29, 2015  Student Interface Designer
thăm cưng, pép àh La la la la :happybounce: 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jan 29, 2016  Student Interface Designer
<3 <3
Reply
:iconbimttna:
bimttna Featured By Owner Nov 4, 2014  Student Digital Artist
cho e lq
Reply
:iconbyeokhyun:
ByeokHyun Featured By Owner Aug 3, 2014
1st Emoticon: Happy Birthday 1st Emoticon: Happy Birthday 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 4, 2014  Student Interface Designer
^o^
Cám ơn nhiều ạ ^o^
Reply
:iconbyeokhyun:
ByeokHyun Featured By Owner Aug 4, 2014
không chi ^^
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
Háp pi bớt đây tu iu La la la la La la la la La la la la La la la la La la la la La la la la La la la la La la la la :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! I am a dummy! Hug Hug Hug Hug Hug Hug 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
loạn emo Clap 
cảm ơn mi nhá Clap 
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
:happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
lạy thánh -_-
Reply
(1 Reply)
:iconchoisherry:
choisherry Featured By Owner Aug 3, 2014  Student
anh snvv <3333
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn em Clap
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
Happy birthday to cưng = ))))
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn cưng nhóe Clap
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
thanks for fav Hug 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jul 27, 2014  Student Interface Designer
no prob :)
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jul 28, 2014  Student Interface Designer
Love 
Reply
:iconshiningday:
shiningday Featured By Owner Jul 25, 2014
avatar dễ thương La la la la  
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
hí hí, ngàn tấm mới được một cái đỡ đỡ đó ss = ))
cảm ơn ss ^^
Reply
:iconshiningday:
shiningday Featured By Owner Jul 25, 2014
:v nhìn cái má muốn búng một cái I am a dummy! 
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Interface Designer
:3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
Thăm nha = )))))
Lâu không sang = )))
Mấy art mới đẹp đọ T__T
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Interface Designer
đẹp cái gì = ))))
toàn kiểu sim, nhìn chán vãi = ))))
cảm ơn thím nhiều :D
Reply
Add a Comment: